Advokátka kancelária - služby Služby advokátskej kancelárie

Advokát v Trenčine

Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

 
Advokát v Trenčíne

Advokát v Trenčíne

na stránke svojej advokátskej kancelárie, ktorá poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva a rada prevezme riešenie Vašich právnych problémov.


JUDr. Renáta Jánska, absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4835, advokátka s viacročnou právnou praxou – v advokácii i v justícii.

Advokát v Trenčíne Kontakt


Advokátska kancelária
JUDr. Renáta Jánska
Adamovské Kochanovce 281
913 05 Adamovské Kochanovce


Advokátska kancelária - Trenčín Mobil: +421 905 518 153
Advokátska kancelária - Trenčín E-mail: janska.renata@gmail.com