Advokátka kancelária - služby Služby advokátskej kancelárie

Advokát v Trenčine

Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

 

Advokát v Trenčíne Užitočné linky

Advokát v Trenčíne www.justice.sk
Webstránka ministerstva spravodlivosti obsahujúca zoznamy znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zoznam a adresár súdov v Slovenskej republike, prepojenie na stránky prokuratúry.

Advokát v Trenčíne www.sak.sk
Oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory, ktorá združuje všetkých advokátov na území SR.

Advokát v Trenčíne www.zbierka.sk
Obsahuje všetky právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplné znenie vybraných právnych predpisov .

Advokát v Trenčíne www.orsr.sk
Webstránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.

Advokát v Trenčíne www.zrsr.sk
Webstránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.